اسباب کارگاه یا همان دفتر کار که میتواند خانگی باشد یا در محیط خارج از خانه وسایلی هست که یا برای نوشتن (مثل مداد یا قلم چوبی ما که دوده نام دارد) یا طراحی و یادداشت و حتی مرتب نگه داشتن میز و محیط کار از اونها استفاده میکنیم مثل جا قلمی یا باکس و ارگانایزر شیشه ای.